• අපේ කතාව

  අප අත්දැකීම් OEM සහ ODM luminaire නිෂ්පාදක වේ

 • අපගේ තාක්ෂණය

  සමාගම සම්පූර්ණ, විද්යාත්මක තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය, වෘත්තීය තාක්ෂණය

 • අපගේ සේවා

  සමාගම එක් එක් පාරිභෝගික අවශ්යතා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පුළුල් අලෙවියෙන් පසු සේවාව පද්ධතියක් ඇත.

 • අපගේ වාසිය

  LED නිෂ්පාදන දීර්ඝ ජීවිතය, කිසිම විකිරණ හා අඩු ශක්ති පරිභෝජනය ඇති

ජනප්රිය ඇඟලුම්

විශේෂාංග ඇඟලුම්

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!